חיפוש

תקיפה בידי האחראי

חוק העונשין תשל"ז 1977 עוסק בהרחבה בנושא התקיפה. זאת, במספר סעיפים המגדירים את המעשים השונים שבגינם עלול התוקף להיענש. ככלל, המחוקק רואה בחומרה כל סוג של תקיפה, לרבות תקיפה שאיננה בהכרח פיזית. אבל יותר מכל, המחוקק רואה בחומרה תקיפה בידי האחראי. בהתאם, גם רף הענישה בסוג הזה של תקיפה הוא גבוה הרבה יותר מרף הענישה המקובל בסוגי תקיפה אחרים.

בשורות להלן נתמקד בנושא חשוב זה ונבהיר אותו עד תום: מהי בכלל תקיפה ומה אומר החוק בנושא זה? מהי תקיפה על ידי אחראי ולמה החוק מתייחס אליה בחומרה? מתי כדאי וצריך להסתייע בשירותיו של עו"ד פלילי איכותי? מהו התפקיד של עורך הדין ואיך הוא בעצם מסייע לרשויות החוק? מדובר בנושא מעניין וחשוב שכדאי להכיר אותו לעומק.

 

מהי תקיפה ומה עמדת החוק בנושא

סעיף 378 לחוק העונשין מגדיר בצורה תכליתית וממצה מהי בכלל פגיעה. על פי החוק, כאמור בסעיף זה, תקיפה היא הכאה של אדם, דחיפה שלו או הפעלת כוח כנגדו. תקיפה יכולה להיות גם הפעלת אמצעים אחרים, שאינם כרוכים בהכרח במגע פיזי עם התוקף. עם האמצעים הללו ניתן למנות אור, חום, חשמל, גז וכל דבר או חומר אחר.

זאת, כמובן, ללא הסכמת קורבן העבירה. ההגדרה הכללית של הנושא, פותחת פתח רחב לפרשנות של בית המשפט. ככלל, החוק עוסק במצב שבו אדם אחד או יותר, תוקפים אדם אחר או יותר. זאת, ללא סיבה או במטרה להשיג תוצאה כזאת או אחרת שלא בהסכמת נפגע העבירה.

 

מהי תקיפה בידי האחראי ולמה היא כל כך חמורה

החוק בישראל מתייחס, כאמור, בחומרה לעבירות של תקיפה. הדבר נכון על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בתקיפה על ידי אחראי. הגדרת המושג אחראי עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות. להלן כמה סוגים של אחריות:

  • הורה: הרמה הגבוהה ביותר של אחריות היא האחריות של הורים לילדים שלהם. לצורך העניין. תקיפה של הורה את הילד שלו נופלת בקטגוריה של תקיפה בידי האחראי. ואכן, לא אחת קורה שהורים מזומנים לחקירה בחשד לתקיפת הילדים שלהם.
  • מורה: אחראי, מבחינת החוק, יכול להיחשב גם מי שממונה על שלומו ורווחתו של הילד. דוגמה טובה מאד לכך היא האחריות של מורים בבית הספר, או האחריות של גננות בפעוטונים או בגני הילדים.
  • בן משפחה: לעיתים, הקטין מופקד בידי בן משפחה. ככל שאותו בן משפחה פוגע בקטין, הוא עלול למצוא את עצמו נאשם בפגיעה בידי אחראי.

 

משמעות המושג אחראי משתנה בהתאם לנסיבות המקרה. לצורך העניין, גם אם הורים לקטין הפקידו אותו למשמרת בידי שכן או שכנה, ואלה פגעו בו מסיבות שונות ובאופנים שונים, הם יכולים להיות נאשמים בתקיפה בידי אחראי. בכל מקרה כזה, על מי שנאשם בתקיפה להסתייע בשירותיו של משרד סיוון כהן ושות' עו"ד. זאת, בעיקר, עקב חומרת העונש הצפוי אם וכאשר תוכח אשמתו של התוקף.

 

מהם הסוגים השונים של תקיפה ומה הענישה עליהם

תקיפה בידי מי שאחראי עלולה לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של צורות. התקיפה יכולה להיות פיזית, או להתבצע בצורה אחרת. זאת, על פי אמות המידה וההגדרות בחוק לנושא התקיפה. התקיפה יכולה להתבצע באופן אקטיבי על ידי האחראי. לחילופין, בסעיף 368(א) הפגיעה בקטין יכולה להיות תוצאה של מחדל. המחוקק גם קובע ענישה מחמירה בגין תקיפה בידי האחראי.

להלן חלק מהעונשים על עבירות מסוג זה:

  1. תקיפת קטין או חסר ישע: תקיפה של קטין או של חסר ישע דינה, על פי החוק, מאסר של חמש שנים. אם התקיפה מתבצעת על ידי אחראי – יכול בית המשפט לגזור עליו, אם יורשע, עד שבע שנות מאסר. חסר ישע יכול להיות קטין, או לחילופין אדם מבוגר שהאחראי הופקד על שלומו.
  2. תקיפה מלווה בחבלה: אם הקטין או חסר הישע נחבל כתוצאה מהתקיפה, דינו של התוקף שבע שנות מאסר. אם התוקף הוא האחראי על הקטין, יכול המאסר שלו להגיע עד כדי תשע שנות מאסר.
  3. התעללות: גם במקרים כאלה, כולל התעללות מינית, עלול האחראי שביצע את העבירה לספוג עונש של עד תשע שנות מאסר בפועל.

חשוב לחזור ולהדגיש, כפי שכבר הוזכר לעיל, שהפגיעה איננה חייבת להיות פיזית ויכולה להתבצע גם באמצעים אחרים. כל מי שנחקר על ביצוע עבירות מהסוג האמור, חייב עו"ד פלילי אשר ילווה אותו. במקרים שבהם לנאשם אין אפשרות לשכור עורך דין, תעמיד המדינה לרשותו עורך דין פלילי.

עורך הדין ילמד את המקרה לעומק ויזהה את נקודות החולשה של התביעה. בהמשך, הוא ינסה להפריך את התביעה או לכל הפחות למתן אותה, כך שהל הנאשם יוטל עונש מינימלי.

 

למה חשוב להסתייע בשירותיו של עו"ד פלילי במקרי תקיפה בידי האחראי

ככלל, האשמה בגין תקיפה עלולה להביא לענישה מחמירה כנגד התוקף.  הדברים נכונים על אחת כמה וכמה, כפי שכבר הוזכר, כשמדובר בהאשמה בגין תקיפה בידי האחראי. בחלק ניכר מהמקרים, החשודים בביצוע עבירות כלל אינם מודעים לעצם היותם חשודים ואינם מבינים למה ומדוע הם מואשמים בעבירות כאמור לעיל.

במקרים אחרים, מי שנחקר בחשד כזה כלל לא ביצע עבירה, או העבירה שביצע איננה בהכרח תוצאה של תקיפה או התעללות ממושכת. עו"ד פלילי מיומן לומד את תיק החקירה ומנסה להבין ככל שניתן את החשוד. יש מקרים שבהם החשוד כלל איננו מודע למצבו.

בעיניו, לגיטימי ומקובל לגמרי לבעוט בחסר הישע או להפעיל כוח כנגדו, במטרה לחנך אותו כביכול. ואכן, השינויים בחקיקה ובהלך הרוח הכללי מקדימים במידה רבה את השינויים המנטליים הכלליים. הורים רבים רואים כזכותם המלאה להכות את הילדים, אף שהדבר אסור על פי החוק.

תקיפה

אהבתם את הכתבה ?
שתפו בקליק
כתבות בנושא