Search

4 תנאים לביצוע הדברה במוסד חינוכי

פעמים רבות, הדברת חרקים, מכרסמים, זוחלים ושאר מזיקים, צריכה להתבצע גם במוסדות חינוך. מטבע הדברים, כאשר משתמשים בחומרי הדברה מסוכנים, הרי שצריך לתת את הדעת על הילדים והנוער השוהים במוסדות החינוך, ולפעול בהתאם למספר תנאים, אותם נציג בפירוט במאמר שלפניכם

 

הדברה במוסדות חינוך

מוסדות חינוך מתאפיינים לרוב בשטחים פתוחים גדולים, בהם הילדים יכולים לשחק ולנוע בחופשיות. מטבע הדברים, כמו גם עצם העובדה כי בשטחים אלו נמצא לרוב מזון רב, מוסדות החינוך מהווים מוקד משיכה למזיקים שונים וביניהם, חרקים, זוחלים, מכרסמים ועוד.

מלבד עצם העובדה כי המפגש הפתאומי עם אותם מזיקים הוא רגע מפתיע ולא כל כך נעים, הרי שלנוכחותם של המזיקים הללו במוסדות החינוך ובקרבת ילדנו עלולות להיות השפעות בריאותיות מרחיקות לכת, שכן מזיקים אלו נושאים טפילים ומזהמים מסוכנים שונים. מכאן ניתן להבין את החשיבות הרבה של הדברה תכופה ובפרקי זמן קבועים במוסדות החינוך.

 

מתי יש לבצע הדברה במוסדות חינוך?

הדברה במוסדות חינוך צריכה להתבצע אחת לשנה, כאשר מרבית מוסדות החינוך מנצלים את תקופת הקיץ והחופש הגדול, בה התלמידים אינם נמצאים בשטח בית הספר, בכדי לבצע הדברה בטוחה ויעילה כנגד שלל מיני המזיקים. כמובן וככל והמזיקים חוזרים, הרי שיש לבצע הדברה נוספת, בכדי לשמור על בריאותם של התלמידים.

 

מהם התנאים לביצוע הדברה במוסד חינוכי?

פעילות ההדברה כרוכה בשימוש בחומרים מסוכנים, הן למבוגרים והן לילדים ובהתאם לכך, משרד הבריאות קובע מספר תנאים לביצוע הדברה במוסדות חינוך ובין העיקריים מביניהם נמצאים:

 

הדברה ירוקה

ככל וניתן ואין תחלופה אחרת, הרי שתינתן עדיפות לשימוש בחומרים פחות מסוכנים, דוגמת הדברה ירוקה, כאשר על המדביר להימנע בהחלט מפעולות הדברה כימיים.

 

שטח ריק מתלמידים

הדברה במוסד חינוכי תתבצע כאשר התלמידים אינם שוהים באותו הזמן במוסד החינוכי.

 

אישור מנהל

על מנת לבצע את פעולת ההדברה, המדביר צריך לקבל אישור ממנהל המוסד החינוכי, אישור שיתקבל מהרשויות המקומיות.

 

חומרי הדברה מאושרים לשימוש

תכשירי ההדברה המשמשים את המדביר במוסד החינוכי, צריכים להיות בטוחים ומאושרים לשימוש על ידי משרד הבריאות.

 

מה עושים לאחר ההדברה?

לאחר ההדברה, ניתן יהיה לשוב לשגרה תוך זמן קצר וללא צורך בשטיפה או פעולות ניקוי מיוחדות, כאשר מומלץ יהיה לפתוח את החלונות לאוורור מיטבי של החללים הסגורים. בכדי למנוע את חזרתם של המזיקים, חשוב להקפיד על ניקיון מיטבי ופעולות איטום של סדקים וחריצים, באמצעותם המזיקים מוצאים את דרכם למוסד החינוכי.

 

לסיכום

הדברה במוסדות חינוך צריכה להתבצע על פי תנאים ונהלים קפדניים, בכדי להבטיח את שלומם וביטחונם של התלמידים. כך, בין התנאים העיקריים לביצוע הדברה במוסד חינוכי נמצאים: העדפת הדברה ירוקה, ביצוע ההדברה בשטח ריק מתלמידים, קבלת אישור מנהל המוסד החינוכי ושימוש בחומרי הדברה מאושרים לשימוש.

הדברה

אהבתם את הכתבה ?
שתפו בקליק
כתבות בנושא