Search

שימוע לעובד פחות משנה – מה חשוב לדעת

כל עובד שהועסק במקום מסוים מעל שנה זכאי לפיצויי פיטורים, אבל מה קורה אם רוצים לפטר מישהו שעבד תקופה קצרה יותר? במאמר הבא נסביר מה חשוב לדעת על נסיבות

מיוחדות כאלה ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין כמה שיותר מוקדם

באופן כללי , החוק קובע שכל עובד שהועסק במקום עבודה מסוים מעל שנה זכאי לפיצויי פיטורים. את פיצויי הפיטורים קובעים לפי הכפלה בין המשכורת האחרונה לפי מספר שנות העבודה

במקום. מנגד, יש גם נסיבות אחרות של שימוע וניסיון לפטר עובד אחרי פחות משנה.

 

החשיבות של מקור מידע אמין

את המידע על שימוע לעובד ניתן לקבל ממקור אמין כמו זה https://liatfaigel-law.co.il/עורך-דין-דיני-עבודה/פיטורים ולאחר מכן להתייעץ עם עורך דין. ההתייעצות עם עורך דין חשובה מכל לשני הצדדים המעורבים – גם לצד של העובד וגם לצד של המעביד. למעשה, שני הצדדים זקוקים לעורך דין משום שכל שימוע לעובד אחרי פחות משנה של תקופת העסקה הוא מקרה בעל נסיבות מיוחדות.

 

מה מטרת השימוע?

הדבר העיקרי שאותו צריך לזכור הוא שבית הדין לעבודה מחייב כל מעסיק לקיים שימוע לפני פיטורין, בלי קשר לתקופת ההעסקה. כפועל יוצא מכך, חלה חובה על קיום שימוע לעובד פחות משנה והמטרות שלו הן פחות או יותר זהות.

גם בשימוע לעובד שמועסק פחות משנה וגם בשימוע לעובד ותיק, המטרה היא להציג בפני העובד את הסיבות שבגינן המעסיק מבקש לפטר אותו. לאחר מכן, על המעסיק לאפשר לעובד לטעון כנגד בקשת הפיטורין. אם לאחר שיחת השימוע המעסיק עדיין בוחר לפטר את העובד, עליו לתת לו על כך הודעה מוקדמת בכתב.

 

האם העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים?

כאמור, עובד שעבד פחות משנה אצל אותו מעסיק לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. מנגד, חשוב לדעת שאולי הוא כן יהיה זכאי לכספי הפיצויים שהופרשו עבורו. היות והחוק מחייב הפרשת כספי פיצויים, יש לברר כל מקרה לגופו על מנת לבדוק את הזכאות למשיכה שלהם. עם זאת, באופן עקרוני מומלץ שלא למשוך כספי פיצויים משיקולי מיסוי כאלה ואחרים.

 

עורך דין שיעזור לכם לקבל החלטות מושכלות יותר

הכי חשוב לדעת שכל סוג של שימוע לעובד יכול להיות הזדמנות מעולה להתייעץ עם עורך דין. ככל שמקדימים להתייעץ עם עורך דין, כך מגדילים את הסיכוי שההחלטה הסופית שתתקבל בנוגע לסיטואציה תהיה מושכלת ומנומקת יותר. יתרה על כך, אפשר כיום להתייעץ עם עורך דין בשיחה ראשונית בחינם ורק לאחר מכן להחליט כיצד להמשיך לפעול.

לסיכום, שימוע מתקיים לפני כל סוג של פיטורים ובלי קשר לתקופת ההעסקה. עם זאת, למשך ההעסקה יש משמעות גדולה מבחינת פיצויי הפיטורים, כספי הפיצויים וכמובן היכולת של העובד להגן על הזכויות הסוציאליות שלו.

 

סמל משפטי

אהבתם את הכתבה ?
שתפו בקליק
כתבות בנושא