Search

איך מתנהלים נכון מול מס הכנסה?

שוקלים לפתוח עסק עצמאי? בשעה טובה. כדאי לקרוא את ההמלצות הבאות להתנהלות נכונה מול מס הכנסה. טרם תחליטו לרכוש ציוד לעסק לגייס לקוחות, לפרסם, או לבצע כל פעילות אחרת של העסק שלכם, עליכם להכיר דגשים שחשובים להתנהלות מול מס הכנסה. כלים אלה יסייעו בידכם לכלכל את צעדיכם נכונה, בהתנהלות מול רשות המס שתלווה כל הכנסה או הוצאה בעסק שלכם. 

 

הגדרה ואפיון העסק

ראשית, יש להגדיר מהו היקף ההוצאות הצפוי בעסק. בשלב הראשון, טרם החלה פעילות העסק, מדובר בהערכה בלבד, ורבים עשויים להיתקל בקושי. יחד עם זאת, הדברים ניתנים לשינוי במועד מאוחר יותר. מעל תקרת הכנסה מסוימת מדובר בעוסק מורשה, מתחת לאותה תקרה מדובר בעוסק פטור.

במקרים המתאימים יש מקום להקים חברה בע"מ. ככל שאין בידכם את המידע המתאים, או שאתם זקוקים למידע נוסף כדי להתייעץ עם עו"ד מיסוי מומלץ כדי לוודא שאתם פועלים עין בעין עם הוראות החוק.

 

ניהול הכנסות

בניגוד לשכיר המקבל משכורת קבועה ותלוש משכורת הכולל את כל רכיבי השכר, עצמאי צריך לדווח למס הכנסה על הכנסותיו, ואין זה משנה מקור ההכנסה או אופן התשלום. בנוסף, קיימת חובה חוקית לנהל ספרים המתעדים הוצאות והכנסות של העסק. כיום ישנם אמצעים דיגיטליים המסייעים לקיים את החובות החוקיות בדרך יעילה ונוחה יותר.

 

ניהול הוצאות

יתרון שיש לבעלי עסקים על פני שכירים נעוץ בהכרה במיסוי, הניתנת להוצאות הכרוכות בעסק. מדובר בהחזר כספי הניתן בגין הוצאות מסוימות, אשר נועדו לקיום פעילות העסק. ניהול נכון של ההוצאות עשוי לחסוך לכם סכומי כסף משמעותיים בהתאם להיקף הפעילות העסקית שלכם. כדי להתנהל נכון, יש להגיש למס הכנסה את ההוצאות הרלוונטיות במקביל להכנסות עליהן מצהירים.

 

תשלום מקדמות

בסוף כל שנת עסקים נדרש עצמאי להגיש דו"ח שנתי המהווה סיכום של ההוצאות וההכנסות בשנה החולפת. בסיום התחשיב שמבוצע במס הכנסה, נדרש בעל העסק להשלים את שיעור המס שנגזר מחישוב על בסיס הכנסותיו והוצאותיו. על מנת להימנע מתשלום מכביד בסוף שנת המס, מומלץ לקבוע מראש מקדמות אשר ישולמו בכל מועד לדיווח במהלך השנה, וכך ישולמו המסים בהדרגה ולא באחת.

 

התייעצות עם עורך דין

עד כה הוצגו העקרונות הבסיסיים להתנהלות נכונה מול מס הכנסה. עקרונות אלה יסייעו בידכם לצלוח את הקשר לו אתם מחויבים מול מס הכנסה. במקרים בהם ישנן השגות באשר לאופן התנהלותכם, חיובים גבוהים מידי, הליכים פליליים ומנהליים וכו' –  כדאי לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בתחום המס כדי לקבל עצות ממומחה בתחום, אשר יסייע בהגנתכם ובהפחתת התשלומים להם אתם מחויבים.

פערים בהתנהלות מול מס הכנסה עלולים לגרור הליכים שבסופם עיצומים כספיים ובמקרים החמורים עונשי מאסר. היוועצות משפטית בתחום המיסוי עשויה למנוע אי נעימות ולסייע בידכם לצלוח הליכים שכאלה.

עורך דין מס

אהבתם את הכתבה ?
שתפו בקליק
כתבות בנושא