Search

האם עו"ד יכול לבטל כתב אישום?

בתחום המשפט הפלילי יש משקל משמעותי למושג כתב אישום. כתב אישום הוא אישום פורמלי או האשמה בפשע חמור, המוצג באמצעות תובע. שאלה נפוצה המתעוררת בהקשר זה היא האם יש לעורך דין יכולת לבטל כתב אישום. מאמר זה נועד לחקור את תפקידיו ומגבלותיו של עורך דין ביחס לכתב אישום, ולשפוך אור על התהליכים המשפטיים הכרוכים בכך

 

מהו כתב אישום?

ראשית, חשוב להבין את טיבו של כתב אישום. מדובר במסך אשר מייצג האשמה רשמית שמתחילה הליכים פליליים, והיא בדרך כלל תוצר של הליך משפטי זהיר. כתב אישום אינו רק טענה – מדובר באישום רשמי שנבדק ונחשב כבעל בסיס מספיק כדי להצדיק משפט.

 

מה עושה עורך דין בהקשר לכתב אישום?

בהקשר לכתב אישום, תפקידו של עורך דין, ובמיוחד סנגור, הופך לרלוונטי. מטרתו העיקרית של סנגור היא לייצג ולהגן על מרשו מפני האישומים בכתב האישום. עם זאת, בניגוד לכמה תפיסות מוטעות, לעורך דין אין סמכות חד-צדדית לבטל כתב אישום. ביטול כתב אישום הוא החלטה משפטית שבדרך כלל נמצאת בידי שופט או תובע, ולא בידיו של הסנגור.

עם זאת, סנגור יכול לערער על תוקפו או חוקיות כתב אישום. אתגר זה מבוסס בדרך כלל על נימוקים משפטיים כגון חוסר ראיות, טעויות פרוצדורליות או הפרות של זכויות חוקתיות. אם הסנגור יטען בהצלחה כי יש פגם בכתב האישום, שופט רשאי לדחות את האישום. תהליך זה כרוך בבקשות ודיונים משפטיים, כאשר ההגנה מציגה טיעונים וראיות כדי לשכנע את בית המשפט.

 

מתי הצדדים דוחים את כתב האישום?

תרחיש נוסף בו עלול להידחות כתב אישום כרוך במשא ומתן בין הסנגור לתובע. במקרים מסוימים, שני הצדדים עשויים להסכים לפתור את העניין באמצעות הסדר טיעון. הסדר טיעון כרוך לעיתים קרובות בהודאת הנאשם באשמה פחותה, מה שמוביל לביטול כתב האישום המקורי. תהליך זה הינו החלטה אסטרטגית של הסנגור בהתייעצות עם מרשו, בהתחשב בחוזקות ובחולשות של התיק.

 

החשיבות של התייעצות עם עורך דין

התייעצות עם עורך דין פלילי מנוסה יכולה לסייע במקרים שונים. מעבר לכך, חיוני לציין כי תהליך ביטול כתב אישום כפוף להליכים וסטנדרטים משפטיים ספציפיים. תפקידו של עורך הדין בתהליך זה הוא לסנגר עבור מרשו במסגרת החוק, תוך הצגת טיעונים וראיות התומכות בתיק לפיטורין.

 

בשורה התחתונה

בעוד שעורך דין ממלא תפקיד חיוני בייצוג והגנת מרשו מפני כתב אישום, אין בכוחו לבטלו באופן חד צדדי. ביטול כתב אישום הינו החלטה משפטית הנתונה בידי בית המשפט או התובע, על סמך טיעונים משפטיים וראיות שהציגה ההגנה. באמצעות ערעור על כתב האישום בעילה משפטית או ניהול משא ומתן להסדרי טיעון, שואפים הסנגורים להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותיהם במסגרת מערכת המשפט.

חוק כתב אישום

אהבתם את הכתבה ?
שתפו בקליק
כתבות בנושא